torsdag 18 december 2014

Om skoldatateket

Den här sidan är en pedagog- och föräldraresurs om skoldatateket i Malå. Här kan ni läsa om skoldatatekets verksamhet och om hur digitala verktyg kan vara ett bra för elever som behöver stöd. Datorn/Chromebooken/iPaden kan vara till hjälp t.ex. för läsning, skrivning och koncentration. Det finns länkar till producenter, leverantörer och platser med mer information om IT och lärande. 

IT och specialpedagogik


Idén med skoldatatek var från början att förse de elever som behövde det med alternativa verktyg som det kallades då. I dag ser det lite annorlunda ut, både i verkligheten och i skollagen. I den nya lagtexten skriver man tidsenliga lärverktyg. Det innebär att inte bara elever med uttalade särskilda behov ska få tillgång till digitala hjälpmedel. Alla elever ska ha tillgång till både läroböcker och andra digitala lärverktyg. På Nilaskolan har alla elever från åk 4 en personlig enhet (PC, iPad eller Chromebook) och eleverna i åk F-3 har god tillgång på datorer i sina arbetsrum. Det är bra, för det som är nödvändigt för en del elever är oftast bra för alla.

Skoldatatekens prioriterade områden är läsning, skrivning och koncentration. De vanligaste lärverktygen är talböcker, olika verktygsprogram t.ex. talsyntes och rättstavningsprogram. Det kan också vara vanliga pedagogiska datorprogram eller appar där man tränar olika färdigheter. Den som behöver träna arbetsminnet med hjälp av särskilda träningsprogram i dator kan få göra det.

Skoldatateket fortbildar också lärare och assistenter så att eleven kan få handledning i den dagliga verksamheten.