Nyheter

Datorer i skolan
Alla elever från åk 4 har personlig lånedator via skolan. Åk 4-7 har Chrombook som personlig enhet och åk 8-9 har PC. I årskurserna F-3 finns klassrumsdatorer, både stationära och laptops, samt ett antal iPads.

Internet hemma
Man kan koppla upp sin personliga enhet mot internet hemifrån. Kontakta Kristoffer Andersson om det inte fungerar så hjälper han till med det. Observera att det för åk 4-6 är läraren som avgör om och när Chromebooken ska tas hem.

Google för skolan
Våren 2014 skrevs ett avtal för Google-tjänster i skolan. Under läsåret 14/15 började Nilaskolans lärare och elever använda Google Apps och Google Classroom för att skapa, dela och hantera digitala dokument. Innevarande läsår använder de flesta lärare Classroom. Detta innebär mindre pappershantering men också att elever har tillgång till mycket av det material som lärarna delat ut och även sina egna uppgifter i vilken digital enhet som helst. Det eleven behöver göra är att logga in i sin skoldator, hemdator, platta eller telefon med sina användaruppgifter. För plattor och telefoner måste man också ha hämtat de appar som stödjer Googletjänsterna.

Talböcker
Det går nu att ladda ner talböcker för att lyssna på hemma. Den som har ett funktionshinder som gör det svårt att läsa tryckta böcker har rättighet att låna och lyssna på Daisyböcker. Biblioteket hjälper till med detta, kontakta biblioteket och boka en tid eller gå in och fråga om det går att få hjälp direkt. Där kan man också få veta hur man lyssnar på böcker i telefonen. Det finns en gratis app som heter Legimus för det. Läromedel att lyssna på lånas via Inläsningstjänst. Antingen hjälper läraren till med detta eller så kan man få ett personligt konto så att man kan ladda ner böcker själv. Kontot får man från Skoldatateket eller från en lärare. Det går bra att ha läroböcker också i telefon. Då använder man appen "Inläsningstjänst". Den är kostnadsfri liksom lånen. Program för att lätt kunna läsa Daisyböcker i datorn finns också tillgängligt som hemlicens.

Appar
Det finns många andra appar för plattor och telefoner som kan vara till hjälp. Skolan köper inte in appar till privata telefoner eller plattor men det går bra att vända sej till Skoldatateket får att få råd och information.

Hemlicenser
Eleverna i Malå har tillgång till de viktigaste datorprogrammen i hemlicenser. Det innebär att den som har behov av stöd kan få tillgång till verktygsprogram i hemdator, om man har en sådan. Kontakta Ingela för mer information om hemlicenser. Du som tidigare har haft verktygsprogram i hemdator kan behöva göra om installationen när det är ett nytt läsår.

Mobiltelefon
Den som har en smartphone (iPhone eller Android) har tillgång till hjälpmedel för lärande i dessa. Kontakta Skoldatateket om du vill få mer information. Skolan bekostar inte telefoner eller appar, men vissa av de tjänster som skolan har abonnemang på är tillgängliga som telefonappar.

Har du frågor om något av ovanstående eller annat som rör IKT och lärande; kontakta Ingela på Skoldatateket eller någon av rektorerna.