Program

Maå kommun har skollicens på de viktigaste verktygsprogrammen.

  • Claro Read Ett talsyntesprogram som läser allt på skärmen. Läser färdig text, webbsidor och egen text medan man själv skriver. Claro Read kan användas både som läshjälpmedel och skrivhjälpmedel. Det finns en mängd användbara extrafunktioner i programmet.
  • Stava Rex "Smart" rättstavningsprogram på svenska. Anpassas efter användarens behov.  
  • Spell Right Som Stava Rex på engelska och med en bra ordboksfunktion.
  • Minneslek Arbetsminnesträning för ökad koncentration och förbättrat minne.
  • Easy Reader Ett program som läser upp inlästa böcker på datorn. Det finns en mängd smarta studietekniska hjälpmedel också i Easy Reader. 
Dessutom har kommunen abonnemang på inlästa läromedel. Det innebär att varje elev som behöver läromedel i inläst form har tillgång till det. Talböcker kan man lyssna på i dator med Daisyspelarprogram, i traditionell Daisyspelare, med CD-spelare som läser mp3-filer eller överförd till mp3-spelare. En fördel med att använda spelare i datorn är att det är lättare att "bläddra" i boken med spelarprogram. Det är också lättare att anteckna om man behöver det och att arbeta med texten på andra sätt om man lyssnar i datorn.

Alla program här ovan går att få som hemlicens så att man kan arbeta med dem hemma i sin hemdator.

Nilaskolan har även skollicens på ett stort antal färdighetstränande pedagogiska program, t.ex. Lexia.