För lärare

Skoldatateket erbjuder handledning/workshops/kurser utifrån era önskemål.
Här finns några förslag på vad skoldatateket kan erbjuda:
 • Talsyntesprogram. Hur kan det vara till hjälp med läsning och hur kan det stödja det egna skrivandet?
 • Stavningsstöd. Hur kan eleven bearbeta sina texter och få hjälp med stavning och språkriktighet?
 • Lättlästa texter. Hur gör man anpassade dokument för elever? Skanning, redigering och möjlighet att lyssna till texter.
 • IT-stöd för engelska och andra främmande språk. Stöd med uttal och skrivning, roligare glosträning.
 • Läroböcker i Daisyformat. Att arbeta med inlästa läromedel och läsarprogram. Studieteknik i läsarprogram.
 • Upplevelseläsning med stöd av lyssnande. Att använda mp3-formatet i dator, mp3-spelare eller smart phone.
 • Nationalencyklopedin på webben, faktasök och lärresurs.
 • Arbetsminnesträning. Vem har nytta av det och hur fungerar det?
 • Visualisera mera. Hur kan man använda bilder, digitala foton, tankekartor och annat för att  förtydliga undervisningen?
 • Diktafonen, hur kan den vara ett verktyg för eleven med stort skrivmotstånd eller andra skrivsvårigheter?
 • Tal-till-text, kan eleven producera text genom diktering om skrivandet är mycket mödosamt? 
 • Comfort Audio. Ett hörhjälpmedel för den som har svårt att fokusera vid muntlig information.
 • Pedagogiska samtal kring anpassning av arbetssätt och lärmiljö som underlättar och optimerar användandet av hjälpmedlet för eleven. Stöd för skrivande av åtgärdsprogram.
Finns andra önskemål så går det bra att höra av sig och fråga om det finns stöd och hjälp att få från Skoldatateket för det du undrar över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar