Läsa Skriva

Det pågår intressanta utvecklingsarbeten runt om i landet med skrivande på dator som en väg till läsning. Idén är att man ska låta eleverna utgå ifrån sina egna erfarenheter och sitt eget språk när man lär sig att skriva och läsa.

Skrivningen kommer i många fall först när barn själva utforskar skriftspråket. Det beror bland annat på att det är lättare att koda in ett känt innehåll än att koda av (som vid läsning med ljudmetod) ett okänt innehåll.

När man arbetar med den första läs- och skrivinlärningen med dator väntar man med formandet av bokstäverna för hand tills själva processen är avklarad.

Via länken nedan finner du som är intresserad av detta massor av information.