Hemma

Det är arbetslaget som ansöker om särskilt stöd för elever. Men föräldrarna har en viktig roll. Om föräldrar tror att IT-stöd kan vara till hjälp för deras barn så kan de ta initiativ till att man söker hjälp från skoldatateket. Ta i så fall kontakt med klasslärare eller mentor. Det går också bra att ta direkt kontakt med skoldatateket för frågor och information. Kontaktuppgifter finns på Nilaskolans hemsida.

Alla elever behöver stöd från hemmet. För elever i behov av särskilt stöd är det ännu viktigare att skolan och hemmet samarbetar för att eleven ska utvecklas och lära. Eleven behöver också känna sig delaktig i sitt eget utvecklingsarbete. Samarbetet elev – föräldrar – lärare är mycket viktigt om eleven har fått hjälpmedel i dator eller annan digital enhet t.ex. för sina läs- och skrivsvårigheter.

När en elev har fått IT-stöd bjuds föräldrarna tillsammans med barnen/ungdomarna in till träffar där hjälpmedlen visas. Man får möjlighet att prova på själv. Alla som använder verktygsprogram i skolan erbjuds också hemlicens för att kunna ha de viktigaste programmen i datorn i hemmet. Resultaten av insatsen blir mycket bättre när föräldrarna är engagerade.